Kodu usterek układu wtryskowego silnika 2111, 2112, 21214
w Samochodach Łada 2110, 2111, 2112, NIVA 21214 /wielopunkt. wtrysk paliwa/
System wtrysku BOSCH MP.7.0 i Norma EURO - 3
KODO P I S
P0102 czujnik masowego przepływu powietrza - zaniżone napięcie czujnika
P0103 czujnik masowego przepływu powietrza - zawyżone napięcie czujnika
P0112 czujnik temperatury powietrza - zaniżone napięcie
P0113 czujnik temperatury powietrza - zawyżone napięcie
P0116 czujnik temperatury cieczy układu chłodzenia - zawyżony impuls dopuszczal. zakresu
P0117 czujnik temperatury cieczy układu chłodzenia - zaniżone napięcie
P0118 czujnik temperatury cieczy chłodzenia - zawyżone napięcie
P0122 czujnik położenia przepustnicy - zaniżone napięcie
P0123 czujnik położenia przepustnicy - zawyżone napięcie
P0130 sonda lambda -uszkodzenie
P0132 sonda lambda - zawyżone napięcie
P0133 sonda lambda - powolna odpowiedz na wzbogacenie lub zubożenie
P0134 sonda lambda - brak impulsu
P0135 sonda lambda - uzwojenie podgrzewania niesprawne
P0136 sonda lambda - zwarcie do masy
P0137 sonda lambda - zaniżone napięcie
P0138 sonda lambda - zawyżone napięcie
P0140 sonda lambda - brak połączenia
P0141 sonda lambda -niesprawne podgrzewanie
P0171 system zasilania - uboga mieszanka
P0172 system zasilania - bogata mieszanka
P0201 ciągłość obwodu elektrycznego wtryskiwacza 1 cylindra - brak
P0202 ciągłość obwodu elektrycznego wtryskiwacza 2 cylindra - brak
P0203 ciągłość obwodu elektrycznego wtryskiwacza 3 cylindra - brak
P0204 ciągłość obwodu elektrycznego wtryskiwacza 4 cylindra - brak
P0261 ciągłość obwodu elektrycznego wtryskiwacza 1 cylindra - zwarcie na masę
P0262 ciągłość obwodu elektrycznego wtryskiwacza 1 cylindra - stałe zasilanie + 12 V
P0264 ciągłość obwodu elektrycznego wtryskiwacza 2 cylindra - zwarcie na masę
P0265 ciągłość obwodu elektrycznego wtryskiwacza 2 cylindra - stałe zasilanie + 12 V
P0267 ciągłość obwodu elektrycznego wtryskiwacza 3 cylindra - zwarcie na masę
P0268 ciągłość obwodu elektrycznego wtryskiwacza 3 cylindra - stałe zasilanie + 12 V
P0270 ciągłość obwodu elektrycznego wtryskiwacza 4 cylindra - zwarcie na masę
P0271 ciągłość obwodu elektrycznego wtryskiwacza 4 cylindra - stałe zasilanie + 12 V
P0300 wykrycie wielokrotnych przypadków wypadania zapłonu
P0301 wykrycie wypadania zapłonu 1 cylindra
P0302 wykrycie wypadania zapłonu 2 cylindra
P0303 wykrycie wypadania zapłonu 3 cylindra
P0304 wykrycie wypadania zapłonu 4 cylindra
P0327 czujnik detonacji - zaniżone napięcie
P0328 czujnik detonacji - zawyżone napięcie
P0335 czujnik położenia wału korbowego - brak impulsu
P0336 czujnik położenia wału korbowego - impuls po za przedziałem?
P0340 czujnik położenia wałka rozrządu - niesprawny
P0422 sprawność absorbera oparów paliwa poniżej normy
P0443 ciągłość obwodu elektrycz. sterowania zaworem absorbera oparów paliwa - niewłaściwe
P0480 ciągłość obwodu elektrycznego sterowania przekaźnikiem wentylatora 1 - przerwa, zwarcie na masę, stałe napięcie + 12 V
P0481 ciągłość obwodu elektrycznego sterowania przekaźnikiem wentylatora 2 - przerwa, zwarcie na mesę, stałe napięcie + 12 V
P0500 czujnik prędkości - brak impulsu
P0503 czujnik prędkości - impuls przerywany
P0506 silnik krokowy zablokowany - niskie obroty
P0507 silnik krokowy zablokowany - wysokie obroty
P0560 napięcie sieci / instalacji elektr. / poniżej progu pracy systemu
P0562 zaniżone napięcie sieci
P0563 zawyżone napięcie sieci
P0601 trwały błąd pamięci komputera
P0603 błąd pamięci zewnętrznej komputera
P0604 błąd pamięci wewnętrznej komputera
P1140 sondażowe obciążenie oznaczenia
P1386 kanał wyjawienia detonacji testowego impulsu lub integrał odbiega po za dopuszczalne zakresy
P1410 połączenie sterowania zaworem absorbera - stałe napięcie + 12 V
P1425 połączenie sterowania zaworem absorbera - zwarcie na masę
P1426 połączenie sterowania zaworem absorbera - brak połączenia
P1501 połączenie sterowaniem przekaźnika pompy paliwa - zwarcie na masę
P1502 połączenie sterowaniem przekaźnika pompy paliwa - stałe napięcie + 12 V
P1509 system sterowania silnika krokowego - nadmierne przeciążenie
P1513 połączenie elektryczne sterowania silnikiem krokowym - zwarcie na masę
P1514 połączenie elektryczne sterowania silnikiem krokowym - przerwa, stałe napięcie +12 V
P1541 połączenie elektryczne przekaźnika pompy paliwa - brak
P1570 immobilizer - nieprawidłowy impuls
P1602 wypadanie napięcia w instalacji elektrycznej zapłonu z komputera
P1606 czujnik niejednostajnego biegu - nieprawidłowy impuls
P1616 czujnik niejednostajnego biegu- zaniżony impuls
P1617 czujnik niejednostajnego biegu- zawyżony impuls
P1640 elektryczne przeprogramowanie pamięci - błąd testu czytania danych
P1689 błąd oznaczenia kodów w pamięci błędów komputera