Kody diagnostyczne
wielopunktowego wtrysku paliwa wg. systemu "GM"

Lada Samara od roku 1995 i nadal
Lada 110 od roku 1997 do 31-08-1999

KODO P I S
13brak sygnału czujnika tlenu
14temperatura płynu chłodzącego (niskie napięcie sygnału)
15temperatura płynu chłodzącego (wysokie napięcie sygnału)
16zawyżone napięcie sieci
19brak lub nieprawidłowy sygnał czujnika wału
21zawyżone napięcie z czujnika położenia przepustnicy
22zaniżone napięcie z czujnika położenia przepustnicy
24brak sygnału czujnika prędkości samochodu
25zaniżone napięcie czujnika temperatury powietrza
34nieprawidłowy sygnał czujnika ilości zużycia powietrza
35odchylenie obrotów biegu jałowego
42usterka obwodu sterowania zapłonem
43usterka obwodu układu tłumienia detonacji
44za ubogi skład mieszanki
45za bogaty skład mieszanki
49niekontrolowany dopływ powietrza
51błąd pamięci płytki kalibrującej EBU
52błąd EBU
55niedostateczny dopływ paliwa przydużym obciążeniu
61spadek parametrów czujnika tlenu
W każdym z powyższych przypadków występuje
włączenie kontrolki "Check Engine"